Welkom op de trainingssite van de Skillsfactory!

Op deze site zijn de trainingen van Leskracht te vinden. Je dient wel in te loggen (rechtsboven in het scherm). Als je nog geen account hebt, kan je een account aanvragen via bovenstaande mailadres of telefoonnummer.

  Available courses

  Spectrumbox is een pedagogische, didactische en een leerpsychologische aanpak waarbij de kinderen onder begeleiding van de leerkracht, verantwoordelijkheid nemen voor de coöperatieve leeromgeving, die zij zelf mede opbouwen. 

  De Regenboog Wereldkist is een pedagogische, didactische en een leerpsychologische aanpak waarbij de kinderen samen met de leerkracht de klas aankleden en veranderen in een krachtige leeromgeving. 

  De Regenboog Wereldkist is een pedagogische, didactische en een leerpsychologische aanpak waarbij de kinderen samen met de leerkracht de klas aankleden en veranderen in een krachtige leeromgeving. 

  Spectrumbox is een pedagogische, didactische en een leerpsychologische aanpak waarbij de kinderen onder begeleiding van de leerkracht, verantwoordelijkheid nemen voor de coöperatieve leeromgeving, die zij zelf mede opbouwen. 

  Directeuren en IB’ers hebben verantwoordelijkheden op zowel schoolniveau als op individueel niveau. Om deze rollen binnen een school te faciliteren, biedt Meloo functionaliteiten om te voorzien in de informatiebehoefte op beide niveaus.

  Deze training is bedoeld voor medewerkers die binnen hun school de rol van Meloo-admin hebben gekregen. Instellingen van Meloo, klassenbeheer, leerlingregistraties en leerkrachten toewijzen aan groepen zijn voorbeelden van onderwerpen die hier aan bod komen. In de tweede module wordt een praktische opsomming gegeven van de activiteiten die een admin zal moeten uitvoeren om Meloo in gebruik te kunnen nemen. 

  Met deze training kan je als leerkracht starten met Meloo. Alle functionaliteiten die je nodig hebt als leerkracht worden uitgelegd. Na de training kan je thema's voorbereiden, Aanpakkers klaarzetten, ingeleverd werk nakijken en inzicht krijgen in vorderingen van leerlingen in de volghoek.  

  Talent ontwikkeling is de verzamel term voor een aantal initiatieven en strategieën op het gebied van het ontwikkelen van leerlingen. Dit is een meerdaagse training waar je je voor kan inschrijven via de website van Leskracht

  Deze competentiescan kan ingevuld worden door deelnemers die reeds een training of workshop hebben bijgewoond.

  Projectmatig werken vanuit onderzoeksvragen van leerlingen, vraagt om specifiek leerkrachtgedrag. Voor leerkrachten die met de leeromgevingen van Leskracht gaan werken, hebben we 17 competenties geformuleerd. Ingevulde competentiescans geven inzicht in de leerbehoefte van een individu en/of een team. Het invullen neemt ongeveer tien minuten in beslag. Nadat u de stelling gelezen hebt, kunt u één van de antwoorden aanvinken. Er is geen sprake van goed of fout. Wanneer er nog twijfel is over het beheersen van een competentie, kunt u het hokje open laten. De ingevulde scans worden anoniem verwerkt in een trainingsbehoefte-overzicht per school.